De herziene NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) deed de afgelopen maanden veel stof opwaaien. Vooral de nieuwe streefwaarde van het LDL-cholesterol heeft geleid tot een stevig debat. Wij betwijfelden of er wel een wetenschappelijke onderbouwing is voor het verlagen van de streefwaarde. Aanvullend literatuuronderzoek ondersteunde deze opvatting. Er is daarom volgens ons gegronde reden om van de herziene richtlijn af te wijken en de oude streefwaarde te handhaven.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12445-019-0254-0, hdl.handle.net/1765/119199
Journal Huisarts en Wetenschap
Citation
de Kleijn, L. (Loes), Chudy, S. (Stan), Hassan, H. (Hevy), Heshof, N. (Noraly), Meerkerk, P. (Petra), Strijkers, R. (Rob), … Rijkels-Otters, J.B.M. (2019). LDL naar 1,8: geen evidence, wel bijwerkingen en belangen. Huisarts en Wetenschap. doi:10.1007/s12445-019-0254-0