Er staat voor 2019 voor het arbeidsrecht het nodige op de politieke agenda, zoals de wijziging van het arbeidsovereenkomstenrecht (de Wet arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) is in februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer) en de aanpak van het pensioenstelsel (het 10-puntenplan van Koolmees). Ook op het gebied van het ondernemingsrecht staat voor 2019 heel wat gepland. Dit volgt uit de ‘Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht’ (‘de brief’) die de Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, op 20 december 2018 openbaar heeft gemaakt.[2] Daarnaast worden div...

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/119499
Journal Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming
Rights No Subscription.
Citation
Verbrugh, M.A. (2019). Ter Visie- Ondernemingsrecht in 2019. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 8(1), 3–6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/119499