Hoewel de wet deze mogelijkheid niet biedt, biedt de Hoge Raad de belanghebbende verhuurder de mogelijkheid als partij deel te nemen aan de cassatieprocedure van de huurder en de gemeente over de WOZ-waarde van de huurwoning. In de annotatie een oproep aan de wetgever om het wetsvoorstel hierover opnieuw op te pakken.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/119670
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2019). NLF 2019, 2077, (WOZ-beschikking sociale huurwoning; deelname verhuurder aan procedure (18/00010)). WOZ-beschikking sociale huurwoning; deelname verhuurder aan procedure (18/00010). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/119670