IAS 8 bevat de verplichting om informatie te verstrekken over nieuwe standaarden die nog niet toegepast hoeven te worden. In de 2017-jaarrekening geldt dat met name voor IFRS 9 ‘Financial Instruments’ en IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’. Wij analyseren de informatieverstrekking door Europese beursgenoteerde corporates. De meeste ondernemingen geven de impact aan. Van de onderzochte ondernemingen geeft 9% aan dat IFRS 9 een materiële impact heeft en voor IFRS 15 ligt dat percentage op 32%. IFRS 9 heeft materiële impact op de onderdelen Classificatie en waardering en Bijzondere waardevermindering. Voor IFRS 15 worden de nadere richtlijnen over het onderkennen van prestatieverplichtingen als belangrijkste reden voor aanpassing genoemd. Bij IFRS 9 kwantificeert zo’n 30% van de ondernemingen de impact en bij IFRS 15 is dat zo’n 50%. De meeste ondernemingen zonder kwantitatieve indicatie geven aan dat de impact niet materieel is.