De kwantitatieve gevolgen van Europese integratie en sociaal-economisch beleid in de toekomst worden gevat in vier scenario's. Dit kan dienen als denkraam voor toekomstig beleid.