In een bestuursrechtelijk controleonderzoek zijn betrokkenen wettelijk gehouden tot het verlenen van medewerking. Een dergelijk onderzoek kan evenwel aanleiding geven tot een verdenking van wetsovertreding en daarmee tot de start van een opsporings- of boeteonderzoek.

Aan de hand van wetgeving, literatuur en jurisprudentie wordt in dit boek onderzocht tot welke beperkingen het fenomeen van de sfeerovergang leidt in het bestuurs- en strafrecht, voor de rechtsbescherming die aan het nemo tenetur-beginsel kan worden toegekend.

Controversieel is de verdachte die met een vordering tot uitlevering van documenten wordt geconfronteerd. De auteur concludeert dat de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) meer ruimte biedt voor de toepassing van het nemo tenetur-beginsel dan tot op heden is aangenomen in de Nederlandse rechtspraak.

Door de integrale theoretische behandeling van het bestuurs- en strafrecht, alsmede de concrete aanbevelingen, beoogt het boek een meerwaarde te zijn voor zowel de rechtspraktijk als de rechtswetenschap.

Additional Metadata
Promotor P.A.M. Mevis (Paul) , A.R. Hartmann (Arthur)
Publisher Gompel & Svacina
ISBN 978-94-6371-156-2
Persistent URL hdl.handle.net/1765/119768
Note For copyright reasons there is an embargo for this dissertation
Citation
Zeeman, A. (2019, October 3). Dulden of meewerken? : Een onderzoek naar de toepassing van het nemo teneur-beginsel bij de sfeerovergang van controle naar opsporing. Gompel & Svacina. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/119768