De auteur beantwoordt deze vraag bevestigend, gelet op het systeem van Boek 1 BW, in het bijzonder art. 1:2 BW, zij het dat hiervoor wél is vereist dat het Besluit gezagsregisters wordt gewijzigd

burgerlijk recht, civil law, gezagsregister, prenatale aantekening, private law
Erasmus University Rotterdam
hdl.handle.net/1765/11992
Private Law

Nuytinck, A.J.M. (2008). Is een prenatale aantekening in het gezagsregister van gezamenlijk gezag van ongehuwde en ongeregistreerde ouders mogelijk?. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11992