Belanghebbende X, een Italiaan, studeert aan de universiteit van Bologna. X volgt ook enkele vakken aan de universiteit van Delft en loopt daarna stage bij een onderneming in Nederland. Deze stage mondt uit in een arbeidsovereenkomst. X maakt aanspraak op de 30%-regeling. De inspecteur wijst dit af. Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat er geen sprake is van een ingekomen werknemer. X is reeds sinds zijn studie en stageperiode woonachtig in Nederland. Bovendien is zijn stage meer een proefperiode dan een activiteit in het kader van zijn opleiding. Zo is er over de stage geen enkel overleg geweest met de universiteit, maar heeft X dit zelf geïnitieerd. Hierdoor kan geen gebruik worden gemaakt van de uitzondering die in het besluit over de 30%-regeling van 23 augustus 2013 DGB 2013/70M (V-N 2013/43.15) is opgenomen voor perioden van studie en stage. X heeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.