Al vijftien jaar doet het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur in samenwerking met de NVZD onderzoek naar het profiel van zorgbestuurders; hoe ziet de loopbaan van bestuurders eruit? Hoe geven zij in de dagelijkse praktijk invulling aan hun functie? Hoe kijken bestuurders aan tegen de maatschappelijke opgave waar zij zich voor gesteld zien? In 2000, 2005, 2010 en laatstelijk in 2015 zijn hiertoe enquêtes gehouden onder de leden van de NVZD: eindverantwoordelijke bestuurders uit alle sectoren van de zorg. Dit longitudinale onderzoek geeft een uniek inzicht in de ontwikkelingen in de zorg, wat dat van zorgbestuurders vraagt en hoe zij hier invulling aan geven.

In deze uitgave leest u welke trends zich voortzetten en welke veranderingen er optreden. Uit het jongste onderzoek blijkt onder andere dat in de zorg steeds vaker gezocht wordt naar andere manieren van besturen, waarbij meer ruimte is voor inbreng van zorgprofessionals en andere stakeholders.

Additional Metadata
Publisher Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht
ISBN 978-90-5898-091-5
Persistent URL hdl.handle.net/1765/120285
Note in samenwerking met Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, Rotterdam en NVZD Vereniging van bestuurders in de zorg, Zeist
Citation
van der Scheer, W.K, Bijloos, J.S.M, & van Veen-Berkx, E. (2017). Bestuurders in beeld : Vijftien jaar onderzoek naar het besturen van zorgorganisaties. Uitgeverij De Tijdstroom, Utrecht. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/120285