De Nederlandse overheid streeft naar een vergroting van de arbeidsdeelname en een verhoging van het kennisniveau van de beroepsbevolking. Dit moet bijdragen aan de betaalbaarheid van het stelsel van collectieve voorzieningen zodat solidariteit in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Het belastingstelsel speelt hierbij een belangrijke rol. Immers, herverdelende belastingheffing vermindert de prikkels voor arbeidsaanbod en leren. Dit is echter een onvermijdelijk gevolg van het maatschappelijk streven naar het beperken van ongelijkheid. Toch zijn sommige vormen van herverdeling meer verstorend dan andere. Door slimme gerichte hervormingen kan het fiscale stelsel de negatieve effecten op de arbeidsdeelname verkleinen, zonder dat de koopkracht van de minstbedeelden daalt. Deze bijdrage onderzoekt dergelijke opties. Daarbij maken we gebruik van de inzichten uit de economische theorie alsook van simulaties met het MIMIC model van het CPB. De bijdrage richt zich in het bijzonder op drie doelgroepen: laaggeschoolden, vrouwen en ouderen.

,
Sdu Uitgevers
hdl.handle.net/1765/12049
Erasmus School of Economics

de Mooij, R., Bosch, N., Jongen, J., & van Vuuren, D. J. (2007). Fiscaal beleid en arbeidsparticipatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12049