De Verordening tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo), vaak aangeduid als de Europese small claims procedure, werd vastgesteld op 11 juli 2007 en zal vanaf 1 januari 2009 toepasselijk zijn. Na de eind 2006 vastgestelde Verordening tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (EBB-Vo), is dit de tweede een-vormige Europese procedure. Deze bijdrage is een vervolg op de uiteenzetting en becommentariëring van het voorstel EPGV-Vo van 2005 , gepubliceerd in NTER 2006, nr. 10. Die bijdrage was gebaseerd op de tijdens de Raadsonderhandelingen gewijzigde tekst, waarover op 1 juni 2006 algemene overeenstemming werd bereikt. [The Regulation establishing a European Small Claims Procedure (ESCP) has been adopted on 11 July 2007 and will be applicable as of 1 January 2009. This is the second harmonized procedure in the European Union, after the European Order for Payment Procedure that was adopted in December 2006. This contribution is a follow up of the contribution on the ESCP Proposal of 2005 as amended, on which a general agreement was reached in the Council on 1 June 2006.]

,
hdl.handle.net/1765/12058
Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Private Law

Kramer, X. (2008). De Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo) is vastgesteld. Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 46–48. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12058