In deze bijdrage worden de Europese procedure voor geringe vorderingen en de nationale initiatieven voor de totstandbrenging van een procedure voor eenvoudige en geringe vorderingen in onderlinge samenhang bekeken. De vraag is in hoeverre de Europese procedure als mdel voor een nationale small claims procedure bruikbaar is en in hoeverre onderlinge afstemming mogelijk en wenselijk is.

Dutch small claims procedure, European small claims procedure, Europese small claims procedure, Nederlandse small claims procedure, consumentengeschillen, consumer litigation
hdl.handle.net/1765/12063
Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
Private Law

Kramer, X.E. (2007). Vereenvoudiging van de geschillenbeslechting in consumentenzaken. Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, 111–121. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12063