De aard en omvang van de internationale migratie heeft in de laatste decennia aanzienlijke veranderingen doorgemaakt, zo ook in België. Voor een deel van de wereldbevolking hebben ontwikkelingen van de afgelopen jaren geleid tot een toename van hun mobiliteit. Terwijl de grenzen binnen Europa grotendeels zijn verdwenen, wordt het – voor inwoners uit de meeste landen van de wereld – echter steeds moeilijker om Europa binnen te komen. Het Europese vreemdelingenbeleid is restrictiever geworden en er is sprake van etnische stratificatie op basis van verschillende verblijfsstatussen (Engbersen et al., 2007). Het nationale en – deels ook Europese – migratiebeleid beïnvloedt de sociale positie en de maatschappelijke kansen van verschillende typen migranten. Zo zijn er migranten met volledige burgerschapsrechten, migranten met gedeeltelijke rechten (bijvoorbeeld asielzoekers die nog in procedure zijn) en migranten die geen of zeer beperkte rechten hebben. Deze laatste categorie wordt in België veelal aangeduid met de term ‘mensen zonder papieren’, of ‘mensen zonder wettig verblijf’. Deze mensen bezitten zeer geringe rechten, omdat zij uitgesloten zijn van de formele arbeidsmarkt en maar in beperkte mate kunnen rekenen op steun van publieke voorzieningen.

, , , , ,
Risbo Contractresearch BV
hdl.handle.net/1765/12074
Department of Sociology

van Meeteren, M., Engbersen, G., & van San, M. (2007). Irreguliere immigranten in België. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12074