Dit boek is de neerslag van een conferentie die Ethan Matt Kavaler (University of Toronto) en Anne-Laure Van Bruaene (Universiteit Gent) organiseerden in Toronto in oktober 2012. Met negentien bijdragen en een inleiding is Nederlandish Culture of the Sixteenth Century een lijvig boek geworden waarin een divers aantal onderwerpen aan bod komt. Met Ethan Matt Kavaler en Anne-Laure Van Bruaene stonden twee ervaren en gerespecteerde wetenschappers aan de knoppen om deze bundel te redigeren. Met hun achtergrond in respectievelijk kunst- en cultuurgeschiedenis brengen ze beiden een ander, maar complementair perspectief met zich mee. Dat resulteerde in een boek met bijdragen van zowel kunsthistorici als cultuurhistorici over cultuur in de zestiende-eeuwse Lage Landen.
De diversiteit van de bijdragen is zeker een troef van dit boek, maar dat betekent ook dat deze bundel een rode draad mist die de verschillende bijdragen met elkaar verbindt. [...]