In de presentatie wordt ingegaan op de voorstellen van Prinsjesdag, de derde-belanghebbende in de WOZ, misbruik van procesrecht en de voorgestelde wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht.