In de onderhavige zaak is in geschil of het Unierechtelijke recht op vrij verkeer voorschrijft dat een buitenlandse belastingplichtige, die opteert voor behandeling als binnenlands belastingplichtige krachtens artikel 2.5 Wet IB 2001 (oud), bij de berekening van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting het negatieve resultaat uit een in het buitenland gelegen eigen woning niet in aanmerking hoeft te nemen bij de berekening van de teller in de voorkomingsbreuk. A-G Niessen meent dat onverenigbaarheid met de EU-vrijheden niet aan de orde is. Voornoemd negatief resultaat kan met toepassing van artikel 3 Uitv.besl. IB 2001 bij de tellerberekening in aanmerking worden genomen.

hdl.handle.net/1765/121139
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2019). NLF 2019, 2019/1511, (Berekening aftrek voorkoming dubbele belasting niet strijdig met EU-recht.). Berekening aftrek voorkoming dubbele belasting niet strijdig met EU-recht., 27, 34–36. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121139