Toeristenbelasting wordt geheven ter zake van het verblijf door niet-ingezetenen van de gemeente. Dit kunnen ook arbeidsmigranten zijn. De belasting wordt doorgaans geheven van degene die gelegenheid biedt tot het verblijf. Bij verblijf door arbeidsmigranten is deze verblijfbieder soms lastig aan te wijzen. In de annotatie wordt ingegaan op wet, jurisprudentie en de voorliggende casus.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121300
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2019). NLF 2019, 2472, (Verhuur vakantiewoningen aan arbeidsmigranten; geen toeristenbelasting (nrs. 18/00222 en 18/00223)). NLFiscaal, 2019. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121300