Met dit onderzoek wilden we nagaan wat de impact is van het beleid van de inspecties om te komen tot sectorbreed leren van calamiteiten en in de jeugdhulp. Daarbij hebben we ons specifiek gericht op de twee integrale calamiteitenrapportages; of en hoe deze rapporten zijn geland, en wat we ervan terugzien in de praktijk.
Het uiteindelijke doel is om antwoord te geven op de vraag hoe de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD) een bijdrage kunnen leveren aan het sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening.

Additional Metadata
ISBN 978-94-6122-574-0
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121314
Citation
Triemstra, M, Grit, K.J, de Graaff, M.B, Venderbos, J, & Friele, R.D. (2019). Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121314