In deze zaak staat de vraag centraal of het Spaanse Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid (hierna: TEAC) een rechterlijke instantie is in de zin van artikel 267 VWEU. A-G Hogan concludeert dat dit niet het geval is. Dit, omdat de leden niet over de onafhankelijkheid beschikken die is vereist om deze instantie als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU te kunnen beschouwen, wat impliceert dat het HvJ niet bevoegd is om de prejudiciële vragen van dit college te beantwoorden.

hdl.handle.net/1765/121317
NLFiscaal
Tax Law

van Poppel, J. (2019). NLF 2019, Zaaknr. C‑274/14, (Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU.). Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU., 42, 20–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121317