In deze zaak staat de vraag centraal of het Spaanse Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid (hierna: TEAC) een rechterlijke instantie is in de zin van artikel 267 VWEU. A-G Hogan concludeert dat dit niet het geval is. Dit, omdat de leden niet over de onafhankelijkheid beschikken die is vereist om deze instantie als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU te kunnen beschouwen, wat impliceert dat het HvJ niet bevoegd is om de prejudiciële vragen van dit college te beantwoorden.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121317
Journal NLFiscaal
Citation
van Poppel, J. (2019). NLF 2019, Zaaknr. C‑274/14, (Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU.). Spaans centraal gerecht is geen rechterlijke instantie in zin van artikel 267 VWEU., 42, 20–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121317