In deze bijdrage wordt bepleit dat de vaststelling van smartengeld wegens letsel steeds zou moeten geschieden naar het moment waarop de waardering plaatsvindt: de op dat moment bekende en verwachte feitelijke ontwikkelingen en de dan geldende billijkheidsmaatstaven zijn beslissend, en vanaf dat moment moet de wettelijke rente lopen. Eerst worden de lijnen van het geldende recht geschetst met betrekking tot de vaststelling van smartengeld in geval van letsel, waarna een pleidooi volgt voor een meer consistent uitgangspunt.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121319
Journal Verkeersrecht
Note Deze bijdrage bouwt in belangrijke mate voort op het proefschrift Schadevaststelling en tijd (Den Haag: Boom juridisch 2019), waarin de rol van de factor tijd bij vaststelling van schade centraal staat.
Citation
Hebly, M.R. (2019). Wettelijke rente over smartengeld wegens letsel. Verkeersrecht, 2019(11), 392–397. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121319