'Wat kun je nou precies doen aan dementie?' – een vraag die je als neuropsycholoog werkzaam in het dementieveld regelmatig in de spreekkamer maar ook op verjaardagsfeestjes hoort. Deze vraag heeft klinisch neuropsycholoog Roy Kessels en klinische geriaters Jurgen Claassen en Petra Spies ertoe aangezet om dit boek te schrijven. Temeer omdat de auteurs na een dementiediagnose een 'gat' in de zorg ervaren: vanuit de polikliniek wordt de zorg snel gestopt terwijl het vaak nog te vroeg is voor andere zorg. Daarnaast ontbreekt het op de polikliniek en bij de huisarts vaak aan tijd om informatie te geven en te bespreken welke ondersteuning er wel beschikbaar is voor patiënten en hun mantelzorgers in deze fase. De auteurs springen in dit gat en proberen patiënten en hun omgeving van informatie te voorzien over wat er op dit moment bekend is over het voorkomen en behandelen van dementie.

hdl.handle.net/1765/121423
Tijdschrift voor Neuropsychologie

Eikelboom, W. (2019, November 14). Wat kun je doen aan dementie?. Tijdschrift voor Neuropsychologie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121423