Deze noot is geschreven naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2007, LJN BB3670. In dit arrest wordt de vraag gesteld naar het bewijs en de toepassing van de omkeringsregel na een bijzonder ongelukkig verlopen bevalling. De Hoge Raad oordeelt hier dat de omkeringsregel kan worden toegepast. Een belangrijk argument hiervoor is dat de deskundigen aangeven dat hier sprake is van een specifieke beschermingsnorm, maar vanuit medisch perspectief zijn daar grote vraagtekens bij te plaatsen. In de noot worden achtergronden besproken van deskundigenbewijs en de bewijspositie van de procespartijen. Ook wordt er gekeken wat de problemen in andere landen zijn met betrekking tot dit onderwerp. Verder wordt er een beschouwing gehouden over hoe een jurist de deskundigheid van een medisch deskundige zou kunnen beoordelen. Daarbij wordt ook gewaarschuwd om niet in de valkuil van de hindsight bias te vallen. Bovendien moet, als er onderzoek wordt gedaan door deskundigen, onderzoek worden verricht vanuit het ex ante perspectief, niet vanuit een ex post perspectief.

, , , , ,
hdl.handle.net/1765/12160
Private Law

Giard, R. (2008). Noot stichting medisch centrum Leeuwarden. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12160