Additional Metadata
ISBN xxx
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121655
Citation
Gerritsen, A.A.F, & Zoutman, F.T. (2019). Naar een heffing op werkelijk rendement. In Ontwerp voor een beter belastingstelsel. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121655