Met enige regelmaat komt het voor dat btw-ondernemers gedurende een of meer tijdvakken uitsluitend recht hebben op teruggaaf van btw, bijvoorbeeld bij het begin van het ondernemerschap. Per 1 januari 2019 geldt dat de belastingplichtige de inspecteur binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf van btw is ontstaan om een uitnodiging tot het doen van aangifte moet verzoeken. Gebeurt dit niet dan kan de Belastingdienst volgens de staatssecretaris weigeren een aangifte uit te reiken en daarmee ook een btw-teruggaaf tegen gaan. Maar heeft deze maatregel ook daadwerkelijk het beoogde effect? Dat wordt onderzocht in dit artikel.