De Wet forensische zorg (Wfz) is op 1 januari 2019 reeds grotendeels in werking getreden. De strafrechtelijk niet onbelangrijke rest volgt – als alles goed gaat – op 1 januari 2020.
In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de doelen en inhoud van de wet, waarbij we ons vanwege het anticiperende karakter van dit nummer vooral richten op de nog in werking te treden onderdelen. [...]