Een groep aandeelhouders van Shell zet zijn vennootschapsrechtelijke rechten in om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van klimaatverandering. In deze bijdrage worden de juridische en morele grenzen hiervan verkend.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121721
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Oost, O. (2019). Verantwoordelijke vennootschappen en anderszins activistische aandeelhouders. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 68(1), 38–42. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121721