Dit rapport doet verslag van een evaluatie van de zogenoemde Kernpunten in de deelgemeenten Delfshaven, Charlois en Feijenoord. Een Kernpunt beoogt het sluitstuk te vormen in het hulpverleningsaanbod voor individuele jongeren in een deelgemeente. Het werkt met jongeren die door de bestaande instanties en hulpverlening niet worden bereikt. De hulpverlening door een Kernpunt is ambulant en outreachend van karakter en kan zo nodig bemoeizuchtig van aard worden, daarbij is alles er op gericht om in contact te komen met de jongeren waar het om gaat en met hun ouders. Jongeren komen in aanmerking voor deze intensieve hulpverlening indien zij aan een of meer van de volgende criteria voldoen. 1. Zij staan bij meerdere instanties bekend; 2. Zij vertonen overlastgevend of crimineel gedrag 3. Zij hebben geen afdoende hulp gevonden bij andere vormen van hulpverlening en/of zijn daar niet voor bereikbaar; De drie Kernpunten die in dit rapport centraal staan, maken onderdeel uit van het Actieprogramma Jeugd en Overlast dat is opgenomen in het gemeentelijk jeugdbeleid 2004-2006 (Zie: Aansprekend jeugdbeleid. Opgroeien in Rotterdam: steun èn grenzen’ Kadernotitie jeugdbeleid 2004-2006). Dit betekent dat de Kernpunten gemeentelijk worden gefinancierd.

, ,
hdl.handle.net/1765/12188
Department of Sociology

Geense, P., & Veld, T. (2008). Naar de kern. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12188