Waar liggen de grenzen van de verplichting tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat? Wie heeft aanspraak op schadevergoeding, welke schade dient te worden vergoed en wanneer ligt de schade ‘te ver weg’, bestaat ‘onvoldoende verband’ met de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis of komt de schade om een andere reden niet voor vergoeding in aanmerking? Dit boek beantwoordt deze vragen voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid. De klassieke benadering vanuit de leerstukken relativiteit en toerekening van schade wordt aan een kritisch onderzoek onderworpen. Vervolgens zet de auteur in een leerstukoverstijgende benadering uiteen waar de verschillende grenzen liggen aan de gehoudenheid tot vergoeding van de door een aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis veroorzaakte schade. Dit is het eerste boek waarin kwesties die traditioneel vanuit de invalshoeken van relativiteit en toerekening van schade worden benaderd, geïntegreerd worden behandeld voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid.

Additional Metadata
Keywords Relativiteitsleer, causaal verband, toerekening van schade, schadevergoeding
Promotor S.D. Lindenbergh (Siewert) , Mr.dr. B.T.M. van der Wiel (Bart)
Publisher Erasmus University Rotterdam
ISBN 978-90-13-15542-6
Persistent URL hdl.handle.net/1765/121964
Series Recht en Praktijk - Contracten en Aansprakelijkheidsrecht
Note Van dit proefschrift verschijnt een handelseditie in de serie Recht en Praktijk - Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht onder nummer CA21 met ISBN 978 90 13 15542 6
Citation
van der Kooij, D.A. (2019, December 6). Relativiteit, causaliteit en toerekening van schade : Een onderzoek naar de grenzen van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Recht en Praktijk - Contracten en Aansprakelijkheidsrecht. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/121964