Deze studie onderzoekt de zin van de empirische sociale weten- schap voor de interpretatie van het menselijk bestaan. Ik vraag naar de betekenis van de sociale wetenschap voor het begrip van het menselijk bestaan als grondslag van rationaliteit en vrijheid. De analyse van de wetenschapsleer, de ethiek en de cultuurfilosofie van Max Weber levert een bijdrage aan de beantwoording van deze vraag. De filosofische vraagstelling die deze studie leidt is niet vreemd aan de inspiratie van Webers denken. Die inspiratie is gelegen in de vraag naar het lot van de vrijheid van individuen onder voorwaarde van een gerati- onaliseerde wereld. In deze studie wordt de aandacht in hoofdzaak gericht op de filosofische grondslagen van Webers wetenschapstheoretisch en ethisch denken. De centrale leidraad van mijn interpretatie is de oppositie van feitelijkheid en idealiteit, en van immanentie en transcendentie. Daardoor kan een aantal belangrijke motieven van Webers denken rond rationaliteit en vrijheid aan het licht gebracht worden welke samenhangen met de filosofische grondslagen ervan. Weber heeft gesteld, dat het probleem van rationaliteit en vrijheid in onze samenleving alleen intellec- tueel zuiver gethematiseerd kan worden op basis van een empirisch wetenschappelijke benadering van de realiteit. Een dergelijke analyse moet zich los maken van de vooroordelen van een speculatieve geschiedfilosofie. Het sociaal-wetenschappe- lijk denken van Weber pretendeert empirische geldigheid en heeft daarom in zijn visie een antimetafysische strekking. Toch blijft zijn denken gebonden aan zeer specifieke vooron- derstellingen van filosofische aard welke hij ontleent aan de wetenschapslogica van zijn dagen. Het is een van de theses van deze studie dat Weber de filosofische grondslagen van zijn conceptie van sociale wetenschap verheldert door een beroep op te doen het neo-kantianisme van H. Rickert en de fenomenologie van E. Husserl.

, , ,
G.A. van der Wal (Koo)
hdl.handle.net/1765/122122
Filosofische Reeks
RePub (University Library)

Heldring, O. (1991, September 12). Weber en het apriori van wetenschap en vrijheid. Filosofische Reeks. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122122


Additional Files
Held00a.pdf Final Version , 101kb
Held01.pdf Final Version , 159kb
Held02.pdf Final Version , 205kb
Held03.pdf Final Version , 232kb
Held04.pdf Final Version , 218kb
Held05.pdf Final Version , 183kb
Held06.pdf Final Version , 218kb
Held07.pdf Final Version , 235kb
Held08.pdf Final Version , 153kb
Held09.pdf Final Version , 70kb
Held10.pdf Final Version , 72kb
Held11.pdf Final Version , 138kb
Held12.pdf Final Version , 64kb
Held13.pdf Final Version , 117kb