Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/122349
Journal Belastingblad
Citation
Makkinga, F.J.H.L. (2019). 2019, Zaaknr. 17/00566, (Gecorrigeerde vervangingswaarde kolengestookte centrale. Verslechterde marktomstandigheden leiden tot extra correctie wegens functionele veroudering. Gecorrigeerde vervangingswaarde kolengestookte centrale. Verslechterde marktomstandigheden leiden tot extra correctie wegens functionele veroudering. Aannemelijk maken bedrijfswaarde. Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde gaat niet zo ver dat de gemeente gehouden is tot volgen van bedragen die in commerciƫle balans zijn opgenomen en door accountant goedgekeurd. Waardering in goede justitie, 210. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122349