De provincie Noord-Brabant – vrijwel direct gevolgd door de provincie Zuid-Holland en uiteindelijk zeven provincies – hebben een provinciaal verbod ingesteld op het varend ontgassen vanwege de negatieve gezondheidsaspecten. Op de rijkswateren wordt het verbod echter niet gehandhaafd omdat er momenteel geen wettelijke basis voor is en er onvoldoende ontgassingscapaciteit beschikbaar is.