Deze studie onderzoekt of de preventieve variant van de ouderinterventie Pittige Jaren (in het Engels The Incredible Years; IY) effectief is in het verminderen van externaliserende gedragsproblemen en of veronderstelde moderatoren (d.w.z., ernst van probleemgedrag bij aanvang van de interventie, geslacht kind, sociaaleconomische status, gezinssamenstelling en het aantal interventiesessies waaraan ouders deelnamen) invloed hebben op deze effectiviteit.

,
doi.org/10.1007/s12453-018-0190-y, hdl.handle.net/1765/122507
Kind en Adolescent

Weeland, J., Chhangur, R., Van der Giessen, D., Matthys, W., Orobio de Castro, B., & Overbeek, G. (2018). Effectonderzoek naar de ouderinterventie Pittige Jaren. Kind en Adolescent. doi:10.1007/s12453-018-0190-y