Deze studie onderzoekt of de preventieve variant van de ouderinterventie Pittige Jaren (in het Engels The Incredible Years; IY) effectief is in het verminderen van externaliserende gedragsproblemen en of veronderstelde moderatoren (d.w.z., ernst van probleemgedrag bij aanvang van de interventie, geslacht kind, sociaaleconomische status, gezinssamenstelling en het aantal interventiesessies waaraan ouders deelnamen) invloed hebben op deze effectiviteit.

Additional Metadata
Keywords gerandomiseerde gecontroleerde trial · The Incredible Years / Pittige Jaren ·, moderatoren
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12453-018-0190-y, hdl.handle.net/1765/122507
Journal Kind en Adolescent
Note Dit artikel is een vertaling van een eerder gepubliceerd Engelstalig artikel: Weeland, J., Chhangur, R.R., Giessen, D. van der, Matthys, W., Orobio de Castro, B., & Overbeek, G. (2017). Intervention effectiveness of The Incredible Years: new insights into sociodemographic and intervention-based moderators. Behavior Therapy, 48(1), 1–18.
Citation
Weeland, J, Chhangur, R.R, Van der Giessen, D, Matthys, W, Orobio de Castro, B, & Overbeek, G.J. (2018). Effectonderzoek naar de ouderinterventie Pittige Jaren. Kind en Adolescent. doi:10.1007/s12453-018-0190-y