Inleiding In deze studie werd onderzocht in hoeverre het verband tussen depressieve klachten en emotionele stabiliteit bij moeders enerzijds en teruggetrokken/ depressieve en angstig/depressieve problemen bij adolescenten anderzijds verklaard wordt door opvoeding. Methode Participanten waren 478 moeders met hun zoon of dochter (Mlft= 13,57 jaar, SDlft= 1,15 jaar). Moeders rapporteerden over depressieve klachten, emotionele stabiliteit, overbescherming en overreactiviteit in de opvoeding en internaliserende problemen bij hun adolescent. Resultaten Alleen depressieve klachten bij moeders waren gerelateerd aan hogere scores voor teruggetrokken/depressieve en angstig/depressieve problemen bij kinderen. Depressieve klachten en emotionele stabiliteit waren beide gerelateerd aan overbescherming en overreactiviteit. De relatie tussen emotionele stabiliteit van moeders en angstig/depressieve problemen bij de adolescent werd gedeeltelijk gemedieerd door overbescherming. Conclusie Kinderen van moeders met depressieve klachten hadden hogere scores op teruggetrokken/depressieve en angstig/depressieve problemen. Emotionele stabiliteit van de moeder is gerelateerd aan angstig/depressief gedrag van de adolescent via overbescherming.

doi.org/10.1007/s12453-019-00215-6, hdl.handle.net/1765/122523
Kind & Adolescent

van Dalen, M., Kok, R., & Prinzie, P. (2019). Emotionele stabiliteit en depressieve klachten vanmoeders en teruggetrokken/depressieve en angstig/depressieve problemen van adolescenten. Kind & Adolescent, 40, 285–298. doi:10.1007/s12453-019-00215-6