De bescherming van mensenrechten is primair een taak van overheden, maar wordt ook voor ondernemingen steeds belangrijker. Dat komt door (beweerdelijke) schendingen die in de media zijn belicht, de verhoogde aandacht voor dit onderwerp in (niet financiële) jaarverslagen en eisen van investeerders en banken. Aan de orde komt welke rol ondernemingen spelen in de bescherming van mensenrechten en waarop die rol is gebaseerd. Dan wordt bezien of de op het respecteren van mensenrechten gebaseerde benadering kan leiden tot aansprakelijkheid indien de bescherming daarvan ontoereikend is en hoe contractuele mechanismen kunnen bijdragen aan de mitigatie van dat risico. Ten slotte komt geschilbeslechting in dit verband aan de orde.

hdl.handle.net/1765/122613
Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Scheltema, M. (2019). Corporate counsels en Business and Human Rights: een goede relatie?. Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk, 22–31. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122613