Congenitale melanocytaire naevi (CMN) bestaan uit (epi)dermale nesten van benigne melanocytaire proliferaties die afkomstig zijn uit de neurale kam. CMN zijn aanwezig bij de geboorte of verschijnen in de eerste levensweken tot en met de leeftijd van drie maanden. [1-5] Geadviseerd wordt de krengelclassificatie te gebruiken die uitgaat van de verwachte grootte op volwassen leeftijd (projected adult size [PAS]) en een andere risicoclassificatie, eveneens op basis van grootte van de naevus (I-V) (tabel 1). [1,6,7]

Additional Metadata
Keywords Congenital melanocytic nevus, Giant congenital melanocytic nevus, Maligna melanoma, Neurocutaneous melanosis
Persistent URL hdl.handle.net/1765/122845
Journal Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Citation
Burkink, E. (Esther), Wijs, L.E.M.D. (L.E.M. De), Pasmans, S.G.M.A, & Nagtzaam, I.F. (2019). Zorg voor kind geboren met giant congenitale melanocytaire naevus. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, 29(1), 12–14. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122845