Vasculitis is een primair ziekteproces of secundair aan een andere immunologisch gemedieerde inflammatoire aandoening, zoals lupus erythematosus of reumatoïde artritris.Vasculitis kan tot de huid beperkt zijn, klinisch meestal in de vorm van purpura, maar is vaak een systemisch gebeuren. Primaire systemische vasculitis (PSV) vertegenwoordigt een spectrum van inflammatoire vasculaire aandoeningen die meestal worden geclassificeerd op basis van de grootte van het aangedane bloedvat: grote-, middelgrote- en kleinevatenvasculitis.

Additional Metadata
Keywords ANCA, Complement, IL-5, IL-6, NET, Neutrophils, Signal transduction, Vasculitis
Persistent URL hdl.handle.net/1765/122857
Journal Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie
Citation
Thio, H.B. (2019). Vasculitis: Pathofysiologische aspecten. Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, 29(2), 10–12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/122857