In deze rede zal ik laten zien hoe processen van (nationale) inclusie en exclusie kunnen worden beschreven aan de hand van sportgeschiedschrijving.
Het wereldkampioenschap van Frankrijk – en de verschillende reacties daarop – illustreert deze processen op treffende wijze.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123008
Note Rede bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar bij de Erasmus School of History, Culture and Communication
Citation
Oonk, G. (2019, October 18). Voor wie juichen we eigenlijk?. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123008