Wat dit hoofdstuk laat zien:
• De helft van de respondenten vindt verzorgen het primaire doel van lokaal sociaal beleid. Daarentegen vindt de andere helft verheffen of verbinden het primaire doel van het nieuwe lokaal sociale beleid. Vooral laagopgeleiden en ouderen vinden verzorgen het primaire doel van lokaal sociaal beleid.
• Het merendeel van de respondenten vindt dat alle burgers recht hebben op ondersteuning van de gemeente, ongeacht hun inkomensniveau. Vooral hoogopgeleiden, jongeren, inwoners van rijkere gemeenten en inwoners van gemeenten met een relatief laag aandeel niet-westerse immigranten vinden dat alle burgers recht hebben op ondersteuning van de gemeente, ongeacht hun inkomensniveau.
• Het leeuwendeel van de respondenten vindt dat de ontvanger van een bijstandsuitkering in meer of mindere mate daarvoor iets terug moet doen. Vooral hoogopgeleiden, inwoners van rijkere gemeenten en inwoners van gemeenten met een relatief laag aandeel niet-westerse immigranten vinden dat de ontvanger van een bijstandsuitkering daarvoor in meer of mindere mate iets terug moet doen.
• De hoogte van lokale belastingen en sociale uitgaven dient volgens tweederde van de respondenten ongeveer te blijven zoals het is; de overige respondenten zijn ongeveer gelijk verdeeld tussen voorstanders voor meer en voorstanders voor minder belastingen en uitgaven.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123036
Citation
Broekema, H.B, Fenger, H.J.M, & van der Waal, J. (2019). Decentralisatie en het sociaal domein. In Democratie dichterbij: Lokaal Kiezersonderzoek 2018 (pp. 42–49). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123036