Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123056
Journal Tijdschrift voor Sport en Recht
Citation
van Wanrooij, T.A.P.R.A, & Molenaar, D. (2019). Heffing over aan uitgeleende voetballers betaalde tekengelden. Tijdschrift voor Sport en Recht, 2019 1/2(20), 20–21. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123056