Dit boek beschrijft in zeer groot detail alle aspecten van een hypothecair krediet - van start (onderhandelingen met de kredietgever…aanbod…contractsluiting) tot finish (de zekerheden, beëindiging van de kredietovereenkomst wegens wanprestatie…). In dit allesomvattend verzamelwerk wordt ook zeer gedetailleerd aandacht besteed aan de financieel-technische aspecten, bijvoorbeeld in de hoofdstukken van het JKP en de rentevoet (incl. de mogelijke impact van de huidige negatieve rentevoeten). Vooral deze technische invalshoek is nuttig voor kredietjuristen.