Introductie op een themanummer.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123196
Journal Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Rights no subscription
Citation
Houweling, A.R. (2019). Alternatieve geschilbeslechting in het arbeidsrecht. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 2019-59(2019), 4–4. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123196