Het beoogde resultaat van het Wetboek van Werk bevat een aanzienlijke verbreding van arbeidsrechtelijke bescherming en depolarisatie van de huidige arbeidsmarkt (naar elkaar toe brengen van de rechtspositie van insiders en outsiders), door meer gelijke rechtsbescherming en verlaging van werkverschaffersrisico’s.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123204
Citation
Houweling, A.R, Bennaars, J.H, Even, J.H, Heerma van Voss, G.J.J, Keulaerds, M.J.M.T, Klosse, S, … prof.dr. T. Wilthagen. (2019). Wetboek van Werk 2025. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123204