Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123319
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
van den Eijnde, I. (2019). 2019, 146, (Rechtstreekse afleveringen kwalificeren als uitslag tot verbruik en tellen mee in de berekening van het accijnsbelang voor het bepalen van de hoogte van de te stellen doorlopende zekerheid voor de vergunning accijnsgoederenplaats). Rechtstreekse afleveringen kwalificeren als uitslag tot verbruik en tellen mee in de berekening van het accijnsbelang voor het bepalen van de hoogte van de te stellen doorlopende zekerheid voor de vergunning accijnsgoederenplaats, 23. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123319