Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123322
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
van den Eijnde, I. (2019). 2019, 153, (Een btw-schuld bij invoer volgt niet automatisch de douaneschuld bij invoer). Een btw-schuld bij invoer volgt niet automatisch de douaneschuld bij invoer, 24. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123322