Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123324
Journal Belastingblad
Citation
Schep, A.W. (2019). 2019, 315, (Rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen en de daarover verschuldigde omzetbelasting zijn kapitaallasten die via de rioolheffing kunnen worden verhaald). Rente over het niet afgeschreven deel van de investeringen en de daarover verschuldigde omzetbelasting zijn kapitaallasten die via de rioolheffing kunnen worden verhaald. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123324