Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123329
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
van den Eijnde, I. (2019). 2019, 96, (Prejudiciële vragen over de reikwijdte van het begrip ‘heffingsgrondslag’ om vast te kunnen stellen welke tariefmaatregel van toepassing is; de tariefmaatregel ten tijde van de plaatsing onder de regeling actieve veredeling schorsing enerzijds of de tariefmaatregel ten tijde van het beëindigen van d). Prejudiciële vragen over de reikwijdte van het begrip ‘heffingsgrondslag’ om vast te kunnen stellen welke tariefmaatregel van toepassing is; de tariefmaatregel ten tijde van de plaatsing onder de regeling actieve veredeling schorsing enerzijds of de tariefmaatregel ten tijde van het beëindigen van die regeling en het in het vrije verkeer brengen anderzijds, 14. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123329