Op basis van een analyse van de veranderende ruimtelijke praktijk aan de hand van de ideeën van Williamson schetsen de auteurs van dit artikel twee handelingsperspectieven waarmee een nieuwe vorm van ruimtelijk beleid vorm kan krijgen. Twee handelingsperspectieven waarbij niet alleen het institutionele landschap, maar ook de planningscultuur en governance capaciteiten van ruimtelijke planners in beschouwing worden genomen. Het gaat om strategisch navigeren en lerend organiseren.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123434
Journal Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening
Citation
Boonstra, B, Duijn, M, & Woestenburg, A. (2016). Nieuwe grondhouding in ruimtelijk beleid. Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening, 49(3), 196–201. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123434