Ruimtelijk beleid en planning moeten meer vertrouwen op het oplossend vermogen van de civiele maatschappij. Niet langer uitgaan van eenzijdig overheidsoptreden, maar de ruimtelijke ontwikkeling een gedeelde verantwoordelijkheid laten zijn van overheid, markt en burger.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/123443
Journal Stedebouw & Ruimtelijke Ordening
Citation
Boonstra, B. (2010). Vertrouwen op oplossend vermogen maatschappij. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 91(2). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123443