Ruimtelijk beleid en planning moeten meer vertrouwen op het oplossend vermogen van de civiele maatschappij. Niet langer uitgaan van eenzijdig overheidsoptreden, maar de ruimtelijke ontwikkeling een gedeelde verantwoordelijkheid laten zijn van overheid, markt en burger.

hdl.handle.net/1765/123443
Stedebouw & Ruimtelijke Ordening
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Boonstra, B. (2010). Vertrouwen op oplossend vermogen maatschappij. Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 91(2). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/123443