Nissewaard laat een stagnerende ontwikkeling in inwonertal en woningvoorraad zien en een afname van de werkgelegenheid. Daarmee is de situatie in de gemeente Nissewaard zorgelijk.
Dit rapport is geschreven voor de gemeente Nissewaard om te komen tot een praktisch perspectief voor een ‘Economisch Vestigingsklimaat Nissewaard 2030’