Waarom heeft u nog vertrouwen in een bank? En waarom vertrouwt u uw geld nog toe aan banken? Deze vragen staan centraal in de oratie ‘Protecting Financial Market Integrity. Roles and Responsibilities of Auditors' van prof.dr. Peter A.M. Diekman RA. Hij stelt dat zowel de intern als de openbare accountant een belangrijke taak hebben bij de bewaking van de financiële markt. Diekman aanvaardt op donderdag 15 mei 2008 het ambt van bijzonder hoogleraar Compliance & Risicobeheersing vanwege de Stichting Toezicht en Compliance in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn oratie geeft Diekman een overzicht van het groeiend aantal maatregelen dat de afgelopen decennia genomen is ter bescherming van de financiële markten. Zo kwam de EU al in 1980 tot regelgeving ter bescherming van de financiële markt tegen misbruik. In die tijd speelde vooral de bestrijding van de handel in drugs een grote rol, en de beteugeling van de financiële opbrengsten daarvan. Zeker na de terroristische aanslagen in New York en Washington in september 2001 werd ook de bestrijding van terrorisme een belangrijk motief. Volgens Diekman hebben de regels succes gehad en is het toezicht versterkt. Hierbij spelen zowel openbare als interne accountants een grote rol. De openbaar accountant heeft via de wetgeving verschillende meldplichten gekregen aan toezichthouders als De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markt en de Financial Intelligence Unit Nederland. Diekman laat zien dat openbaar accountants deze meldplicht in de praktijk ruim toepassen. Zij geven meer informatie dan strikt in de wet wordt aangegeven. Ook de intern accountant heeft een belangrijke taak in het kader van de bewaking van de integriteit en vat zijn taken ruimer op dan wettelijk omschreven. De intern accountant werkt in belangrijke mate onafhankelijk en rapporteert aan de hoogste leiding in de onderneming, met een directe rapporteringlijn naar de Raad van Commissarissen. Binnen financiële ondernemingen zijn aparte afdelingen voor Compliance, Risk Management en Internal Audit. Volgens Diekman is er nog voldoende reden om vertrouwen te hebben in de banken, ook nu er zoveel onrust is op de financiële markten. "Ik zie de huidige kredietcrisis voornamelijk als een noodzakelijke economische correctie. Accountants hebben via de controle van de jaarrekening van banken een belangrijke rol gespeeld bij waardering van de activa op de balans. Zij voerden de druk op Amerikaanse banken op om uitstaande leningen die niet meer konden worden afgelost, af te boeken. Het laat zien dat de checks and balances tussen het management van banken, de toezichthouders en accountants werken." Peter Diekman (1954) studeerde bedrijfseconomie en accountancy aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij startte zijn carrière bij KPMG in Amsterdam en was daarna bij vier grote ondernemingen hoofd Internal Audit. Tot maart 2008 was hij Global Head of Group Audit van ABN AMRO Bank NV. Aan de EUR is hij al twintig jaar betrokken in het postinitiële onderwijs accountancy.

, ,
Kluwer
hdl.handle.net/1765/12353
Erasmus School of Law

Diekman, P.A.M. (2008, May 15). Protecting Financial Market Integrity: Roles and Responsibilities of Auditors. Kluwer. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/12353